SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2019, 4

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tasuliste sotsiaalteenuste hindade piirmäära kehtestamine

Vastu võetud 25.04.2018 nr 5
RT IV, 04.05.2018, 71
rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2018. a.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.09.2019RT IV, 11.09.2019, 314.09.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 ja Haljala Vallavolikogu 17.04.2018.a määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lg 4 alusel

§ 1.   Tasuliste sotsiaalteenuste hinnad

  Tasuliste sotsiaalteenuste hinnad on järgmised:
  1) koduteenus 3,50 eurot tund;
  2) isikliku abistaja teenus 3,50 eurot tund;
  3) sotsiaaltransporditeenuse omaosalus 0,20 eurot kilomeetri kohta.
[RT IV, 11.09.2019, 3 - jõust. 14.09.2019]

§ 2.   Teenuste eest tasumine

  (1) Teenuse osutamise aja sisse arvatakse kogu teenuse osutamiseks kulunud aeg sh aeg, mis kulub teenuse osutajal teenuse täitmiseks.

  (2) Koduteenusele kulunud aega hakatakse arvestama alates 5-st tunnist kuus.

  (3) Vähekindlustatud, teenusele õigustatud isikud võivad taotleda sotsiaalosakonna kaudu toetust teenuste eest tasumiseks.

  (4) Sotsiaaltöö juhi põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus osutada teenusele õigustatud isikule teenuseid tasuta.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2018. a.

/otsingu_soovitused.json