ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 - 2031 kinnitamine

Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 - 2031 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2031
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2020, 6

Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020 - 2031 kinnitamine

Vastu võetud 27.08.2020 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 3 punkti 2, Saaremaa Vallavolikogu 22. veebruari 2018. a määruse nr 8 „Saaremaa valla arengudokumentide menetlemise kord“ § 13 lõike 5 ja Saaremaa Vallavolikogu 25. jaanuari 2019. a otsuse nr 1-3/1 „Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamise algatamine aastateks 2019-2030“ alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine


Kinnitada Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 vastavalt määruse lisale.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) Kuressaare Linnavolikogu 28. augusti 2014. a määrus nr 21 „Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2014–2025“;
  2) Kihelkonna Vallavolikogu 14. detsembri 2015. a määrus nr 11 „Kihelkonna valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026“;
  3) Lääne-Saare Vallavolikogu 17. veebruari 2016. a määrus nr 6 „Lääne-Saare valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015–2026 vastuvõtmine“;
  4) Pihtla Vallavolikogu 26. novembri 2015. a määrus nr 10 „Pihtla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“;
  5) Salme Vallavolikogu 16. detsembri 2015. a määrus nr 14 „Salme valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine“;
  6) Valjala Vallavolikogu 3. märtsi 2016. a määrus nr 4 „Valjala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava“.

§ 3.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiiu Aro
vallavolikogu esimees

Lisa Saaremaa valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json