Keskkond ja heakordHeakord

KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Leisi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.09.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.10.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.09.2020, 31

Leisi valla heakorra- ja kaevetööde eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine
[RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

Vastu võetud 16.12.2003 nr 22
RT IV, 06.11.2013, 22
jõustumine 01.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2014RT IV, 09.05.2014, 101.07.2014
31.01.2020RT IV, 12.02.2020, 315.02.2020
19.06.2020RT IV, 11.09.2020, 514.09.2020

Määrus kehtestatkse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 36¹ ning 36² alusel.
[RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

1.
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]


2.
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]


3.
[Kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 5 - jõust. 14.09.2020]


4. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


5. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2004. a.

Lisa Avaliku korra eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 09.05.2014, 1 - jõust. 01.07.2014]

Lisa Heakorra- ja kaevetööde eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 12.02.2020, 3 - jõust. 15.02.2020]

Lisa Koerte ja kasside pidamise eeskiri
[Kehtetu - RT IV, 11.09.2020, 5 - jõust. 14.09.2020]

/otsingu_soovitused.json