Teksti suurus:

Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve

Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Põltsamaa Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:19.05.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 1

  Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve

  Vastu võetud 15.05.2012 nr 58

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja Põltsamaa Linnavolikogu 20. septembri 2011 määruse nr 37 „Põltsamaa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord” alusel.

  § 1.  Kinnitada Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarve vastavalt lisale (ühel lehel).

  § 2.  Põltsamaa linna 2012. aasta 1. lisaeelarvele on lisatud seletuskiri (kolmel lehel), mis on eelarve lahutamatu lisa.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Margi Ein
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Linna 1. lisaeelarve

  Lisa 2 Linna 1. lisaeelarve seletuskiri