Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine

Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 110

  Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuse otsustusõiguse delegeerimine

  01.11.2012 15:18
  Veaparandus – Parandatud metaandmetes jõustumise aasta Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lg 3; Saue Vallavalitsuse 01.11.2012 taotlus nr 6-3/5929

  Vastu võetud 24.11.2011 nr 13

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2 ja „Liiklusseaduse“ § 92 lõike 4 alusel.

  § 1.  Delegeerida Saue Vallavalitsuse pädevusse “Liiklusseaduse” § 92 lõikega 4 kohalikule omavalitsusele antud otsustusõigus kehtestada valvega hoiukoha asukoht, kuhu võib paigutada sama paragrahvi lõikes 2 sätestatud asjaoludel teisaldatud sõidukid.

  § 2.  Määrus jõustub 1. detsembril 2011.

  Rein Riga
  Volikogu esimees