Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Saue valla aadressitähiste kujunduse nõuded

Saue valla aadressitähiste kujunduse nõuded - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 114

  Saue valla aadressitähiste kujunduse nõuded

  Vastu võetud 24.01.2008 nr 3

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ning Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2007 määruse nr 19 „Saue valla heakorra eeskiri“ § 5 punkti 5 alusel.

  § 1.   Aadressitähiseks käesoleva määruse tähenduses on tänavasilt ja aadressi numbrimärk. Määrus ei käsitle liiklusmärgi postile paigaldatavaid tähiseid, milleks on tänavanimega (või lisaks ka suunavate numbrimärkidega) liiklusmärk nr 644 “Tee nimi” või liikluse suunaviit.

  § 2.   Saue valla tänavasiltide värvilahenduseks on rohelisel taustal valged tähed. Tänavasiltide õigekiri lähtub “Kohanimeseaduses” ja selle rakendusaktides sätestatud nõuetest.

  § 3.   Saue valla aadressi numbrimärkide soovitatavaks värvilahenduseks on valgel taustal rohelised tähed.

  § 4.   Vallavalitsusel alustada tänavasiltide väljavahetamist ja uuendamist asulate (alevik, külad) kaupa ning viia kõik valla tänavasildid nõuetele vastavaks hiljemalt 1. jaanuariks 2010.

  § 5.   Määrus avaldatakse Saue valla veebilehel, ajalehes „Koduvald” ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

  § 6.   Määrus jõustub 1.märtsil 2008.

  Indrek Tiidemann
  Volikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json