Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Maakorraldustoimingute läbiviimise ja katastriüksuse sihtotstarbe määramise pädevuse delegeerimine

Maakorraldustoimingute läbiviimise ja katastriüksuse sihtotstarbe määramise pädevuse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.09.2015, 23

  Vali redaktsioon:

  Eelmine...

  Hetkel kehtiv

  Maakorraldustoimingute läbiviimise ja katastriüksuse sihtotstarbe määramise pädevuse delegeerimine

  Vastu võetud 22.04.2010 nr 11
  RT IV, 11.10.2012, 116
  jõustumine 04.05.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  24.09.2015RT IV, 29.09.2015, 1902.10.2015

  Määrus kehtestatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 2, "Maakorraldusseaduse" § 3 lõike 1 ja § 10 lõike 4, "Maakatastriseaduse § 5 lõike 2, § 18 lõigete 2, 4, 5 ja 6 ja § 19 ning "Maareformi seduse" § 25 lõike 3 alusel.
  [RT IV, 29.09.2015, 19 - jõust. 02.10.2015]

  § 1.  Delegeerida “Maakorraldusseaduse” kohaselt kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate lihtsate maakorraldustoimingute, millega toimub kinnisasjade jagamine, ühendamine, liitmine ja eraldamine, läbiviimine Saue valla haldusterritooriumil Saue Vallavalitsuse pädevusse.

  § 2.  Delegeerida “Maakatastriseaduse” kohaselt kohaliku omavalitsusorgani või kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate ülesannete, katastriüksuste sihtotstarbe määramine ja sellest teavitamine, täitmine Saue valla haldusterritooriumil Saue Vallavalitsuse pädevusse.

  § 21.  Delegeerida Saue Vallavalitsuse pädevusse "Maareformi seaduse" § 25 lõikes 3 nimetatud maa sihtotstarbe muutmine ning selleks vajalike toimingute tegemine.

  [RT IV, 29.09.2015, 19 - jõust. 02.10.2015]

  § 3.  Määrus jõustub 4. mail 2010.