Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Riigimaale hoonestusõiguse seadmise otsustamise pädevuse delegeerimine

Riigimaale hoonestusõiguse seadmise otsustamise pädevuse delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:02.11.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 120

  Riigimaale hoonestusõiguse seadmise otsustamise pädevuse delegeerimine

  Vastu võetud 28.10.2010 nr 24

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 8. novembri 1996 määrusega nr 276 kinnitatud „Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korra“ alusel.

  § 1.  Delegeerida „Riigimaale hoonestusõiguse seadmise korras“ kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded Saue valla haldusterritooriumil Saue Vallavalitsusele.

  § 2.  Määrus jõustub 2. novembril 2010.

  Rein Riga
  Volikogu esimees