KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Saue valla kriisireguleerimisplaani kinnitamine

Saue valla kriisireguleerimisplaani kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:26.08.2007
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 130

  Saue valla kriisireguleerimisplaani kinnitamine

  Vastu võetud 23.08.2007 nr 8

  Määrus kehtestatakse “Hädaolukorraks valmisoleku seaduse” § 23 ja § 24 lg 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Saue valla kriisireguleerimisplaan vastavalt lisale 1 (OÜ E-KONSULT töö nr E1089).

  § 2.  Määrus jõustub 26. augustil 2007.

  Indrek Tiidemann
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Saue valla kriisireguleerimisplaan