HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonna määramine

Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonna määramine - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2012, 131

  Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonna määramine

  Vastu võetud 29.03.2010 nr 10

  Määrus kehtestatakse “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 15 lõike 1 alusel.

  § 1.  Määrata Saue valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste teeninduspiirkonnaks Saue valla territoorium.

  § 2.  Määrus jõustub 1. aprillil 2010.

  Rein Riga
  Volikogu esimees