Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 - sisukord
  Väljaandja:Elva Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 3

  Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017

  Vastu võetud 30.09.2013 nr 16

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 3 ja 4; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 alusel.

  § 1.   Võtta vastu “Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017” Elva linna arengukavaga aastateks 2012-2020 seotud dokumendina vastavalt lisale 1, 2 ja 3.

  § 2.   Elva Linnavolikogu 24. septembri 2012.a määrus nr 22 „Elva linna eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 3.  Määrus jõustub 15. oktoobril 2013.

  Leelo Suidt
  Linnavolikogu esimees

  Lisa 1 Elva linna eelarvestrateegia 2014-2017

  Lisa 2 Eelarvestateegia koondtabel

  Lisa 3 Ülevaade laenukohustustest