Teksti suurus:

"Narva linna arengukava aastateks 2008-2017" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2013
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 7

"Narva linna arengukava aastateks 2008-2017" muutmine

Vastu võetud 26.09.2013 nr 22

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7, § 372 lõike 7 ja 8 alusel ja kooskõlas Narva Linnavolikogu 28.09.2006 määruse nr 42 "Narva linna arengudokumentide menetlemise kord" § 15 lõikega 1 Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu 26. septembri 2007. a määrusega nr 36 kinnitatud Narva linna arengukava ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Narva Linnavolikogu kantseleil avalikustada muudetud arengukava koos volikogu ja volikogu komisjonide istungite protokollidega arengukava menetlemise kohta linna veebilehel seitsme tööpäeva jooksul, arvates käesoleva määruse vastuvõtmisest.

§ 3.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa Narva linna arengukava 2008-2017

/otsingu_soovitused.json