Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine

Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Ambla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.11.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 61

  Ambla valla arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2014-2020 kinnitamine

  Vastu võetud 26.09.2013 nr 10

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada „Ambla valla arengukava aastateks 2014–2020“ vastavalt lisale.

  § 2.  Arengukavas 2014-2020 kavandatud tegevusi rahastatakse vallaeelarve võimaluste kohaselt ja kooskõlas eelarvestrateegiaga.

  § 3.  Ambla Vallavalitsusel avalikustada arengukava Ambla valla veebilehel www.ambla.ee.

  § 4.  Ambla Vallavolikogu 16.09.2010 määrus nr 13 „Ambla valla arengukava aastateks 2010–2025“ tunnistatakse kehtetuks 1. jaanuarist 2014.

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2014.

  Vello Teor
  Volikogu esimees

  Lisa Ambla valla arengukava aastateks 2014-2020