Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveo piirhindade kehtestamine

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 65

Korraldatud jäätmeveo piirhindade kehtestamine

Vastu võetud 31.08.2011 nr 10
jõustumine 01.10.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366, jäätmeseaduse § 66 lõike 4, Räpina Vallavolikogu 24. märtsi 2010. a määruse nr 3 „Räpina valla jäätmekava 2010-2020 vastuvõtmine“ alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse korraldatud jäätmeveo piirhindade määrad Räpina vallas.

§ 2.  Jäätmeveo teenustasu piirmäärad

  Kehtestada Räpina vallas segaolmejäätmetele järgmised jäätmeveo teenustasu piirmäärad (koos käibemaksuga):

Jäätmemahuti suurus Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuva segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest (eurot/kord)
Kuni 140 liitrit 3,35
190 liitrit3,40
240 liitrit 4,10
370 liitrit 4,15
600 liitrit 6,60
800 liitrit 9,05
1500 liitrit 9,65
2500 liitrit 21,50
3500 liitrit 21,90
4500 liitrit 39,95

§ 3.  Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 25. märtsi 2009. a määruse nr 7 § 5 lõige 1.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. oktoobril 2011.a.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json