Teksti suurus:

Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 kinnitamine

Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Varstu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:20.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 70

  Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 kinnitamine

  Vastu võetud 30.09.2013 nr 8

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 37 lõike 2 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahvi 20 lõike 1 alusel.

  § 1.  Kinnitatakse Varstu valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2017 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maie Saal
  Volikogu liige volikogu esimehe ülesannetes

  Lisa Varstu valla eelarvestrateegia 2013-2017