Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Juuru valla arengukava täitmine

Juuru valla arengukava täitmine - sisukord
  Väljaandja:Juuru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2013, 95

  Juuru valla arengukava täitmine

  Vastu võetud 26.09.2013 nr 88

  Määrus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 7, § 37² lg 7 ja Juuru valla põhimääruse § 62 lg 5 alusel.

  § 1.  Võtta Juuru valla arengukava 2008–2015 täitmine teadmiseks.

  § 2.  Määrus jõustub 01. oktoobril 2013.

  Sirje Endre
  Juuru vallavolikogu esimees

  Lisa Juuru valla arengukava täitmine