Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Karula valla eelarvestrateegia 2016 - 2021 vastuvõtmine

Väljaandja:Karula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2016, 8

Karula valla eelarvestrateegia 2016 - 2021 vastuvõtmine

Vastu võetud 05.10.2016 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lg 1 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 alusel.

§ 1.   Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Karula valla eelarvestrateegia 2016 – 2021 vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Karula Vallavolikogu 26.10.2015 määrus nr 8 „Karula valla eelarvestrateegia 2015 – 2019 vastuvõtmine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mart Vanags
volikogu esimees

Lisa Karula valla eelarvestrateegia 2016 – 2021

/otsingu_soovitused.json