Teksti suurus:

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2017, 8

Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhendi muutmine

Vastu võetud 05.10.2017 nr 14

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36 ning „Avaliku teenistuse seaduse“ § 63 lõike 2 alusel

§ 1.   Mõisaküla Linnavolikogu 27.03.2013. a määruses nr 4 „Mõisaküla linna ametiasutuse palgajuhend“ § 5 lõiget 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Põhipalga- ja töötasumäärad täistööaja korral on:
1) linnasekretär 1104 eurot;
2) pearaamatupidaja 1022 eurot;
3) arendusspetsialist 902 eurot;
4) sotsiaal- ja noorsootööspetsialist 941 eurot;
5) sekretär-asjaajaja 723 eurot;
6) lastekaitsespetsialist 723 eurot;
7) majahoidja 470 eurot;
8) klienditeenindaja 470 eurot.“

§ 2.   Määrust rakendatakse 10. oktoobrist 2017.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Jorma Õigus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json