Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 3

Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastuvõtmine

Vastu võetud 26.09.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel ning arvestades Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. mai 2013. a määrust nr 172 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord“ § 9.

§ 1.  Eelarvestrateegia vastuvõtmine

  Võtta vastu Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2019-2022 vastavalt lisale.

§ 2.  Rakendussätted

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. septembri 2017. a määrus nr 160 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2021 vastuvõtmine“ tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

Lisa Lisa

/otsingu_soovitused.json