Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Pärnu linna arengukava aastani 2035 kinnitamine

Pärnu linna arengukava aastani 2035 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2034
  Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2018, 9

  Pärnu linna arengukava aastani 2035 kinnitamine

  Vastu võetud 04.10.2018 nr 43

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 7 ja § 372 lõike 7 alusel.

  § 1.  Kinnitada Pärnu linna arengukava aastani 2035 (juurde lisatud).

  § 2.  Kehtetuks tunnistatakse:


  1) Pärnu Linnavolikogu 15.09.2011 määruse nr 16 „Pärnu linna arengukava aastani 2025 kinnitamine“ lisaks olev Pärnu linna arengukava aastani 2025, välja arvatud selle Lisa 3. Pärnu linna jäätmekava aastateks 2014-2018 ja Lisa 4. Pärnu linna ühistranspordi kava aastani 2025;
  2) Paikuse Vallavolikogu 15.09.2014 määrus nr 8 „Paikuse valla arengukava 2015 – 2024“ vastuvõtmine“.
  3) Audru Vallavolikogu 09.10.2014 määrus nr 27 „Audru valla arengukava 2014 – 2025 kinnitamine“.
  4) Tõstamaa Vallavolikogu 10.10.2017 määrus nr 47 „Tõstamaa valla arengukava aastani 2025“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Andres Metsoja
  volikogu esimees

  Lisa Pärnu arengukava aastani 2035