HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2019, 15

Küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 03.10.2019 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Küsimuste lahendamise delegeerimine

  (1) Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 13, § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 38 lõikes 1, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõigetes 2 ja 3, § 63 lõikes 2 ja lõike 3 punktis 4, § 71 lõike 2 punktis 4, lõikes 5 ja lõikes 6 ning § 74 lõikes 2 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Väike-Maarja Vallavalitsusele.

  (2) Delegeerida põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõikes 5 kooli pidaja pädevusse antud küsimuste otsustamine Väike-Maarja valla koolide direktoritele.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 30.09.2010 määrus nr 16 "Küsimuste lahendamise delegeerimine", Väike-Maarja Vallavolikogu 19.12.2013 määrus nr 2 "Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord", Väike-Maarja Vallavolikogu 24.04.2014 määrus nr 7 "Küsimuste lahendamise delegeerimine" ja Väike-Maarja Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 17 "Küsimuste lahendamise delegeerimine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json