Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2019, 16

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

Vastu võetud 03.10.2019 nr 25

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3, 4 ja 7 alusel.

§ 1.   Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027 ja eelarvestrateegia 2020-2023 vastavalt lisadele 1-3.

§ 2.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 27.09.2012 määrus nr 15 "Arengukava 2012-2019 tegevuskava muudatuste kinnitamine" ja Väike-Maarja Vallavolikogu 15.10.2018 määrus nr 30 „Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla arengukava 2020-2027

Lisa 2 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2020-2023

Lisa 3 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2020-2023 tabel

/otsingu_soovitused.json