Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskonna moodustamine

Väljaandja:Keila Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2023, 1

Valimisjaoskonna moodustamine

Vastu võetud 05.10.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Keila linnas moodustatakse 1 valimisjaoskond numbriga 1.

§ 2.   Valimisjaoskonna hääletamisruumi asukoht

  Hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Harju Maakonnaraamatukogus (Ehitajate tee 1, Keila linn, Harju maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskonnas

  Valimisjaoskond nr 1 korraldab:
  1) eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda;
  2) ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist;
  3) hääletamist asukohas;
  4) kodus hääletamist.

§ 4.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Keila Linnavalitsuse 05.08.2021 määrus nr 4 “Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enno Fels
linnapea

Maris Mäger
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json