Teksti suurus:

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.12.2022 määruse nr 11 “Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2023, 7

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.12.2022 määruse nr 11 “Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 03.10.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 68 lg 2 ja Narva-Jõesuu linna põhimääruse § 47 lg 4 alusel.

§ 1.   Muuta Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 20.12.2022 määruse nr 11 “Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate koosseisude ja palgamäärade kehtestamine” lisa 2 ja kehtestada see uues redaktsioonis vastavalt Lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raim Sarv
aselinnapea linnapea ülesannetes

Monika Tinno
linnasekretär

Lisa 2 Hallatavate asutuste koosseisud

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json