Teksti suurus:

Lüganuse Vallavalitsuse määruse muutmine

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.10.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2023, 8

Lüganuse Vallavalitsuse määruse muutmine

Vastu võetud 06.10.2023 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Lüganuse Vallavolikogu 07.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekande abi andmise kord“ § 44 lõike 13 alusel.

§ 1.   Lüganuse Vallavalitsuse 19.03.2019 määruses nr 3 „Sotsiaaleluruumi kasutamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Marja-Liisa Veiser
vallavanem

Tiina Urban
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json