EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2015, 4

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 29.10.2015 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus kehtestab Anija vallale kuuluval territooriumil või valduses oleval maal tänavakaubanduse korraldamisel ja/või avalikul üritusel kauplemisel müügipiletite hinnad vallavalitsuse tegutsemise korral kaubandustegevuse korraldajana.

  (2) Müügipilet on kaubandustegevuse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (3) Käesolevat korda rakendatakse ka vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate tänavakaubanduslike ürituste korraldamisel v.a heategevuslikud ja/või laste ettevõtlikust arendavad üritused.

§ 2.   Tänavakaubanduse müügipileti hind

  (1) Kehtestada Anija vallale kuuluval territooriumil või valduses oleval maal tänavakaubanduse korraldamisel ja/või avalikul üritusel kauplemisel müügipiletite hinnad alljärgmiselt:
  1) Tööstuskaubad 10 eurot;
  2) Toitlustamine 10 eurot;
  3) Teenused 10 eurot;
  4) Toidukaubad sh. aiasaadused 3 eurot;
  5) Istikud 3 eurot;
  6) Käsitöö 3 eurot.

  (2) Anija Vallavalitsusel on õigus põhjendatud juhtudel teha soodustusi müügipileti hinnas.

  (3) Vallavalitsuse hallatavate asutuste poolt heategevuslike avalike ürituste korraldamisel, mis kooskõlastatakse eelnevalt vallavalitsusega, ei rakendata käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud müügipileti hindasid.

§ 3.   Tunnistada kehtetuks Anija Vallavolikogu 29.05.2008 määrus nr 87 „Müügipileti piirhinna kehtestamine kauplemisel Anija valla tänavatel ja avalikel üritustel“.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json