SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiutoetuse maksimaalse kuumäära ja toetuse maksmise avalduse vormi kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Lapsehoiutoetuse maksimaalse kuumäära ja toetuse maksmise avalduse vormi kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2016, 1

  Lapsehoiutoetuse maksimaalse kuumäära ja toetuse maksmise avalduse vormi kinnitamine

  Vastu võetud 31.10.2016 nr 6

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 14. aprilli 2015. a määruse nr 6 „Lapsehoiuteenuse toetamise kord Raasiku vallas“ § 4 ja § 6 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Raasiku valla poolt makstava lapsehoiutoetuse maksimaalseks kuumääraks summa, mis võrdub vallavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks kinnitatava lasteasutuste tegevuskulude arvestusliku ühe kuu maksumuse matemaatilise keskmisega (ümardatuna täiseuroni).

  § 2.   Kinnitada lapsehoiutoetuse toetuse maksmise avalduse vorm (lisatud).

  § 3.   Raasiku Vallavalitsuse 13. jaanuari 2015. a määrus nr 1 „Lapsehoiuteenuse toetuse määra ja toetuse maksmise avalduse vormi kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. novembrist 2016. a.

  Raivo Uukkivi
  Vallavanem

  Gunnar Nuuma
  Vallasekretär

  Lisa 1 Avalduse vorm

  /otsingu_soovitused.json