Teksti suurus:

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“ muutmine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2017
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2017, 11

Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 „Ühissõidukipeatuste nimede määramine“ muutmine

Vastu võetud 07.11.2017 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse nr 26 "Põlva valla kohanimede määramise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Põlva Vallavalitsuse 16. detsembri 2015. a määruse nr 13 "Ühissõidukipeatuste nimede määramine" lisas tehakse muudatus ning tabeliossa lisatakse rea 147 järele rida 148 järgmises sõnastuses:

Jrk nrPeatuse nimiÜhistranspordi infosüsteemi (ÜTRIS) peatuse koodAsulaLiik
148.Teeristi6501010-1Andre külabussipeatus

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json