Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine, Eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse kinnitamine

Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine, Eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.11.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.11.2020, 43

Hajaasustuse programmi läbiviimise volitamine, Eelistatud sihtrühmade ja valdkondade prioriteetsuse kinnitamine

Vastu võetud 19.12.2018 nr 24
RT IV, 21.12.2018, 54
jõustumine 24.12.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.11.2020RT IV, 11.11.2020, 4014.11.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja haldusmenetluse seaduse § 8 alusel.

§ 1.   Ülesannete delegeerimine

  (1) Volitada riigihalduse ministri 22. veebruari 2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm“ toodud kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmist korraldama Kihnu Vallavalitsust.

  (2) Kihnu Vallavalitsusel on haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2 alusel õigus määrata isikud, kes täidavad Kihnu Vallavalitsuse nimel käesolevas määruses sätestatud ülesandeid.

§ 2.   Eelistatud sihtrühmad

  Eelistatud sihtrühm on Kihnu valla haldusterritooriumil elavad lastega pered, vanduspensionärid, puudega isikud, toimetulekutoetuse saajad.

§ 3.   Valdkondade prioriteetsus

  (1) Kanalisatsioonisüsteemid;
[RT IV, 11.11.2020, 40 - jõust. 14.11.2020]

  (2) Veevarustussüsteemid;
[RT IV, 11.11.2020, 40 - jõust. 14.11.2020]

  (3) Juurdepääsuteed;

  (4) Autonoomsed elektrisüsteemid.
[RT IV, 11.11.2020, 40 - jõust. 14.11.2020]

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json