ElamumajandusEluruumid

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Üürilepingute vormide ja tingimuste ning eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vormi kinnitamine

Väljaandja:Vaivara Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2012, 50

Üürilepingute vormide ja tingimuste ning eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vormi kinnitamine

Vastu võetud 06.11.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja võlaõigusseaduse § 272 lõike 4 punkti 4 alusel.

§ 1.   Üldsäte


Määrusega kinnitatakse Vaivara valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormid ja tingimused ning eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vorm.

§ 2.   Üürilepingu vormid ja tingimused

  (1) Kinnitatakse munitsipaal-, sotsiaal- ja tööandja eluruumi üürilepingu vormid ja üürilepingu tingimused vastavalt määruse lisadele:
  1) munitsipaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 1;
  2) munitsipaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 2;
  3) sotsiaaleluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 3;
  4) sotsiaaleluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 4;
  5) tööandja eluruumi üürilepingu vorm vastavalt lisale 5;
  6) tööandja eluruumi üürilepingu tingimused vastavalt lisale 6.

§ 3.   Üürilepingute sõlmimine


Eluruumide üürile andmisel on eluruumide valitsejad kohustatud sõlmima üürilepingud, kasutades § 2 lõike 1 punkti 1, 3 ja 5 kinnitatud vorme (lisa 1, 3, 5).

§ 4.   Üürilepingu tingimused


Paragrahvi 2 lõike 1 punktides 2, 4 ja 6 kinnitatud tingimusi kohaldatakse vastavate eluruumide üürile andmisel üürilepingu tingimustena (lisa 2, 4, 6).

§ 5.   Üleandmise- ja vastuvõtmise akt

  (1) Kinnitatakse eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vorm vastavalt lisale 7.

  (2) Eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vormi on lubatud kohandada lähtuvalt eluruumi tehnilistest omadustest.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine


Tunnistatakse kehtetuks Vaivara Vallavalitsuse 21.detsembri 2004 määrus nr 16 „Vaivara valla omandis olevate eluruumide üürile andmisel kasutatavate üürilepingute vormide ja tingimuste ning eluruumi üleandmise- ja vastuvõtmise akti vormi kinnitamine“.

§ 7.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013.

Heiki Luts
vallavanem

Galina Mogelainen
vallasekretär

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json