Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Vaivara valla maamaksumäära kehtestamine

Vaivara valla maamaksumäära kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2012, 63

  Vaivara valla maamaksumäära kehtestamine

  Vastu võetud 17.12.2009 nr 4
  jõustumine 01.01.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.11.201001.01.2011

  Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 22 lõike 1 punktist 37, maamaksuseaduse § 5 lõigetest 1 ja 2, § 11 lõigetest 1, 21 ja 3, rahandusministri 17. jaanuari 2001. a määruse nr 10 «Maamaksuseaduse rakendamise kord» § 7, Vaivara Vallavolikogu
  määrab

  § 1.  

    Kehtestada maamaksumäär alates 2010. aastast:
    1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa kohta 1,5% maa maksustamishinnast aastas;
    2) kogu ülejäänud maa kohta 2,5% maa maksustamishinnast aastas.

  § 2.   Vabastada maamaksust represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa osas, kui isik ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

    (1) Maksuvabastuse summa ühe elamukrundi kohta võib olla kuni 12,78 eurot.
  [muudetud 25.11.2010 määrusega nr 20 - jõust. 01.01.2011]

    (2) Maamaksust vabastamiseks esitatakse avaldus Vaivara Vallavalitsusele 10. jaanuariks.

  § 3.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json