Teksti suurus:

Jõelähtme vallavara valitsemise korra täiendamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 5

Jõelähtme vallavara valitsemise korra täiendamine

Vastu võetud 28.11.2013 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 6 ja Jõelähtme valla põhimääruse § 30 lg 1 p 6, § 73 lg 4 alusel.

§ 1.  Jõelähtme vallavara valitsemise korra § 30 lg 3 täiendamine punktiga 10

  Jõelähtme Vallavolikogu 12.09.2006 määruse nr 29 „Jõelähtme vallavara valitsemise kord“ § 30 lg 3 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:
„10) vallavara võõrandamine toimub Jõelähtme Vallavolikogu poolt korraldatud ning Jõelähtme valda reklaamiva kampaania raames kampaania käigus juhuvaliku teel väljaselgitatavale isikule.“

§ 2.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Art Kuum
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json