Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kadrina valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine

Kadrina valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2013, 21

  Kadrina valla territooriumil asuvate metsatee osa sisaldavate tervikteede nimekirjade kinnitamine

  Vastu võetud 27.02.2013 nr 69
  RT IV, 12.03.2013, 19
  jõustumine 15.03.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.06.2013RT IV, 03.07.2013, 506.07.2013
  27.11.2013RT IV, 11.12.2013, 714.12.2013

  Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on alustanud tema valduses olevatel katastriüksustel asuvate metsateede kandmist riiklikusse teeregistrisse. Vastavalt teeseadusele registreeritakse riiklikus teeregistris riigimaanteed, kohalikud teed ja metsateed. Riikliku teeregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärusest lähtuvalt on teeregistrisse andmete esitajaks metsateede osas RMK. Kuna kohalikud era- ja metsateed moodustavad ühtse teedevõrgustiku, olles sisuliselt vastavalt maaomandile tervikteede erinevad lõigud, esitasid RMK Lääne-Virumaa metskond ja Maanteeamet oma 01.02.2013 kirjaga nr 3-1.1/5 Kadrina Vallavalitsusele kooskõlastamiseks ettevalmistatud teeregistri andmed Kadrina valla nende teede kohta, mis omavad metsatee lõiku.Tulenevalt eeltoodust ning aluseks võttes teeseaduse paragrahvi 5³, paragrahvi 11 lõike 1 punkti 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõike 2 Kadrina Vallavolikogu m ä ä r a b:

  § 1.   Kinnitada Kadrina valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris registreeritud teeosade nimekiri vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Kadrina valla territooriumil asuvate riiklikus teeregistris puuduvate teeosade nimekiri vastavalt lisale 2.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa 1 Riiklikus teeregistris registreeritud teeosade nimekiri

  Lisa 2 Riiklikus teeregistris puuduvate metsatee osade nimekiri
  [RT IV, 11.12.2013, 7 - jõust. 14.12.2013]

  /otsingu_soovitused.json