Linna ja valla valitsemineKOV põhimäärused

Teksti suurus:

Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 vastuvõtmine

Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2014, 32

  Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.11.2012 nr 2
  RT IV, 14.12.2013, 44
  jõustumine 03.12.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  26.11.2014RT IV, 11.12.2014, 414.12.2014

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032 (lisatud) ja Rakvere valla eelarvestrateegia aastateks 2013-2016 (lisa nr 1).

  § 2. - § 4. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  § 5.  Määrus jõustub 03.detsembril 2012.

  Lisa Rakvere valla arengukava aastateks 2013-2032
  [RT IV, 11.12.2014, 4 - jõust. 14.12.2014]