Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses sotsiaal- ja tervishoiuosakonna moodustamisega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 1

Tartu Linnavolikogu määruste muutmine seoses sotsiaal- ja tervishoiuosakonna moodustamisega

Vastu võetud 03.12.2015 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 29. juuni 2006. a määruse nr 32 "Sotsiaalhoolekandealastele projektidele toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 29. juuni 2006. a määruse nr 32 "Sotsiaalhoolekandealastele projektidele toetuse andmise kord" § 2 lõikes 5 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond)".

§ 2.   Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a määruse nr 44 "Lapsetoetuse maksmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 23. novembri 2006. a määruses nr 44 "Lapsetoetuse maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 2 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond)";
  2) määruse § 2 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonda" sõnaga "osakonda";
  3) määruse § 2 lõikes 6 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnaga "osakond".

§ 3.   Tartu Linnavolikogu 12. aprilli 2007. a määruse nr 57 "Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 12. aprilli 2007. a määruse nr 57 "Puuetega inimeste organisatsioonidele Tartu linna eelarvest toetuse andmise kord" § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonnale" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (edaspidi osakond)".

§ 4.   Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruse nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 11. septembri 2008. a määruses nr 97 "Tartu linna omandis olevate eluruumide kasutusse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 3 lõike 2 teises lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond";
  2) määruse § 4 lõike 3 kolmandas lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonnale" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale";
  3) määruse § 4 lõikes 8 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond";
  4) määruse § 8 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna";
  5) määruse § 10 lõikes 5 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonnas" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas";
  6) määruse § 11 lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonda" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonda";
  7) määruse § 12 lõike 7 esimeses lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonda" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonda";
  8) määruse § 12 lõikes 9 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond";
  9) määruse § 14 lõike 4 teises lauses asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonnale" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale".

§ 5.   Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruse nr 125 "Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 8. oktoobri 2009. a määruse nr 125 "Sotsiaalmajutusteenuse osutamise kord" § 1 lõikes 5 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond)".

§ 6.   Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord" §-s 15 asendatakse "sotsiaalabi osakonna" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna".

§ 7.   Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 13 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 10. juuni 2010. a määruse nr 13 "Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord" § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 8.   Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2011. a määruse nr 38 "Kultuuriühingutele, noorte huvitegevuse ühingutele ja noorteühingutele toetuse andmise kord" §-s 15 asendatakse "sotsiaalabi osakonna" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna".

§ 9.   Tartu Linnavolikogu 11. novembri 2010. a määruse nr 23 "Perearstidele toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 11. novembri 2010. a määruses nr 23 "Perearstidele toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 3 lõikes 2 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond)";
  2) määruse § 3 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  3) määruse § 3 lõikes 4 asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna";
  4) määruse § 4 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna";
  5) määruse § 4 lõikes 2 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  6) määruse § 4 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  7) määruse § 6 lõikes 1 asendatakse sõna "tervishoiuosakonnale" sõnaga "osakonnale";
  8) määruse § 6 lõikes 2 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  9) määruse § 6 lõikes 3 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  10) määruse §-s 7 asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna".

§ 10.   Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 61 "Volituste andmine Tartu linna eelarvest igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmise määra kehtestamiseks" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 61 "Volituste andmine Tartu Linna eelarvest igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks kasutatavate ruumide kulude katmise määra kehtestamiseks" §-s 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonda" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonda".

§ 11.   Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruse nr 62 "Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 22. veebruari 2012. a määruses nr 62 "Koduõendusteenuse osutamiseks toetuse andmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 3 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi: osakond)" ning teises lauses "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  2) määruse § 3 lõikes 3 asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna";
  3) määruse § 4 lõikes 1 asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna";
  4) määruse § 4 lõikes 2 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  5) määruse § 4 lõikes 3 asendatakse läbivalt sõnad "tervishoiuosakond" sõnadega "osakond";
  6) määruse § 6 lõikes 2 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  7) määruse § 6 lõikes 3 asendatakse sõna "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  8) määruse § 7-s asendatakse sõna "tervishoiuosakonna" sõnaga "osakonna".

§ 12.   Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 66 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 19. aprilli 2012. a määruse nr 66 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Päevakeskus Kalda" § 5 lõikes 2 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond" sõnaga "sotsiaal- ja tervishoiuosakond".

§ 13.   Tartu Linnavolikogu 10. mai 2012. a määruse nr 67 "Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 10. mai 2012. a määruses nr 67 "Tervishoiuteenuste osutamisega seotud kulude hüvitamise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 1 lõikes 3 asendatakse sõnad "tervishoiuosakonna (edaspidi tervishoiuosakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)";
  2) määruse § 2 lõikes 2 asendatakse sõnad "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  3) määruse § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond";
  4) määruse § 4 lõikes 2 asendatakse sõnad "tervishoiuosakond" sõnaga "osakond".

§ 14.   Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2013. a määruse nr 81 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 24. jaanuari 2013. a määruses nr 81 "Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord" tehakse järgmised muudatused:
  1) määruse § 1 lõikes 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)"
  2) määruse § 3 lõikes 2 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna töötajal (edaspidi sotsiaaltöötaja)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna töötajal (edaspidi sotsiaaltöötaja)".

§ 15.   Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määruse nr 88 "Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 14. märtsi 2013. a määruse nr 88 "Ööpäevaringsele hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord" § 3 lõikes 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonnale (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonnale (edaspidi osakond)".

§ 16.   Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 99 "Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 12. septembri 2013. a määruse nr 99 "Hooldajatoetus puudega lapse hooldajale" § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 17.   Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 13 "Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 20. märtsi 2014. a määruse nr 13 "Puudega inimesele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise kord" § 4 lõikes 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 18.   Tartu Linnavolikogu 16. aprilli 2015. a määruse nr 66 "Volituse andmine riigilõivuseadusest tulenevate toimingute tegemiseks" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 16. aprilli 2015. a määruse nr 66 "Volituse andmine riigilõivuseadusest tulenevate toimingute tegemiseks" §-s 1 asendatakse "sotsiaalabi osakonna" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna".

§ 19.   Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 30 "Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 30 "Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord" §-s 2 asendatakse "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 20.   Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2014. a määruse nr 48 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2014. a määruse nr 48 "Isikliku abistaja teenuse osutamise kord § 1 lõikes 4 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakond (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakond (edaspidi osakond)".

§ 21.   Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 73 "Tartu Laste Turvakodu põhimäärus" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 73 "Tartu Laste Turvakodu põhimäärus" §-s 1 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakonna)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 22.   Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 74 "Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu" muutmine

  Tartu Linnavolikogu 21. mai 2015. a määruse nr 74 "Turvakoduteenusele suunamise tingimused ja kord Tartu linna asutuses Tartu Laste Turvakodu" § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad "sotsiaalabi osakonna (edaspidi osakond)" sõnadega "sotsiaal- ja tervishoiuosakonna (edaspidi osakond)".

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. a.

Vladimir Šokman
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json