Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Sportlaste autasustamine rahaliste kingitustega

Sportlaste autasustamine rahaliste kingitustega - sisukord
  Väljaandja:Rae Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 30

  Sportlaste autasustamine rahaliste kingitustega

  Vastu võetud 01.12.2015 nr 27

  Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 lõike 3 punktist 2, Rae Vallavalitsus määrab:

  § 1.  Autasustamist rahalise kingitusega on õigus taotleda isikul, kelle elukohana taotlemise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on Eesti Rahvastikuregistris registreeritud Rae vald (edaspidi sportlane).

  § 2.  Autasustamist rahalise kingitusega on õigus taotleda võistkondadel, kelle koosseisus on vähemalt 80% isikud, kelle elukohana taotlemise hetkel ja sellele eelnenud 12-l kuul on Eesti Rahvastikuregistris registreeritud Rae vald (edaspidi võistkond).

  § 3.  Taotlusi autasustamiseks eelmisel kalendriaastal saavutatud tulemuste eest võetakse vastu kuni 15. jaanuarini.

  § 4.  Rahalised kingitused eelmisel kalendriaastal saavutatud tulemuste eest makstakse välja eelarveliste võimaluste olemasolul alates 16. jaanuarist, kuid mitte enne valla eelarve vastuvõtmist.

  § 5.  Rahalise kingituse suurus määratakse Rae Vallavalitsuse korraldusega haridus– ja sotsiaalameti ettepanekul.

  § 6.  Rahalise kingitusega autasustatakse sportlast või võistkonda alltoodud tulemuste eest:

   (1) Vabariigi valdade mängud
   1) sportlane
  I koht kuni 65 eurot
  II koht kuni 35 eurot
  III koht kuni 20 eurot
   2) võistkond
  I koht kuni 190 eurot
  II koht kuni 125 eurot
  III koht kuni 65 eurot

   (2) Eesti noorte ja täiskasvanute (v.a veteranid) meistrivõistlused
   1) sportlane
  I koht kuni 125 eurot
  II koht kuni 95 eurot
  III koht kuni 65 eurot

   2) võistkond
  I koht kuni 650 eurot
  II koht kuni 320 eurot
  III koht kuni 190 eurot

   (3) Harju maakonna noorte, täiskasvanute (v.a veteranid) meistrivõistlused
   1) sportlane
  I koht kuni 65 eurot
   2) võistkond
  I koht kuni 260 eurot

   (4) TV-10 olümpiastardi vabariikliku seeriavõistluse etapil ja finaalis Rae valla kooli esindanud õpilane

  I koht kuni 45 eurot
  II koht kuni 35 eurot
  III koht kuni 20 eurot

  § 7.  Rahvusvahelistel võistlustel saavutatud silmapaistvate sportlike tulemuste eest autasustatakse sportlast rahalise kingitusega kuni 650 eurot ning võistkonda rahalise kingitusega kuni 1000 eurot.

  § 8.  Tunnistada kehtetuks Rae Vallavalitsuse 19. veebruar 2013 määrus nr 9 „Sportlaste autasustamine rahaliste kingitustega“.

  § 9.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Mart Võrklaev
  vallavanem

  Martin Minn
  vallasekretär