SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Emmaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2015, 35

Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 27.11.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 23 ja Emmaste Vallavolikogu 27.11. 2015. määruse nr 32 ”Emmaste valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määruse eesmärk on Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste rahaliste määrade kehtestamine.

§ 2.   Sotsiaaltoetuste määrad:

  (1) sünnitoetus - 300 eurot.

  (2) lapse sünnipäevatoetus - üldmäär 384 eurot, makstakse kuues osas, iga osa määr 64 eurot.

  (3) matusetoetus - 150 eurot.

  (4) I klassi astuja toetus - 100 eurot.

  (5) juubelitoetus - 30 eurot.

  (6) raske puudega isiku hooldajatoetus - 20 eurot kuus.

  (7) sügava puudega isiku hooldajatoetus - 30 eurot kuus.

  (8) paljulapselise pere toetus - 200 eurot aastas.

  (9) küttepuude toetus - kuni 340 eurot aastas.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Emmaste Vallavolikogu 29.novembri 2012 määrus nr 60 „Emmaste valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine”.

  (2) Kuni 31.12.2015.a. sündinud lastele on lapse sünnipäevatoetuse iga osa määr 64 eurot kuni lapse seitsme aastaseks saamiseni.

  (3) Määrus jõustub 01. jaanuarist 2016.a.

Ülo Kikas
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json