Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kehtna valla jäätmekava 2018-2023

Väljaandja:Kehtna Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2018, 3

Kehtna valla jäätmekava 2018-2023

Vastu võetud 21.11.2018 nr 36

Määrus on antud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus § 141 lõike 41, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja jäätmeseaduse § 39 lõigete 2 ja 3, § 42 ja § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Kehtna valla jäätmekava kinnitamine

  Kinnitada Kehtna valla jäätmekava 2018-2023 (lisa 42 lehel).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatas avalikustamist.

§ 3.   Määruste kehtetuks tunnistamine

1) Tunnistada kehtetuks Järvakandi Vallavolikogu 20.12.2015 määrus nr 8 "Järvakandi valla jäätmekava 2016-2021";
2) Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavolikogu 19.08.2015 määrus nr 43 "Kehtna valla jäätmekava kinnitamine".

Peeter Kustmann
volikogu esimees

Lisa Kehtna valla jäätmekava 2018-2023

/otsingu_soovitused.json