Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tori valla lehe „Tori Valla Teataja“ väljaandmise kord

Väljaandja:Tori Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 2

Tori valla lehe „Tori Valla Teataja“ väljaandmise kord

Vastu võetud 04.12.2019 nr 15

Määrus kehtestakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

§ 1.   “Tori Valla Teataja” olemus ja eesmärgid

  (1) „Tori Valla Teataja“ (edaspidi vallaleht) väljaandjaks on Tori vallavalitsus ning väljaannet finantseeritakse valla eelarvest.

  (2) Vallalehe eesmärgid on:
  1) vajaliku ja kasuliku info jagamine elanikele;
  2) vallavolikogu ja vallavalitsuse otsuste edastamine;
  3) valla hallatavate asutuste ja valla ettevõtete tutvustamine.

  (3) Vallalehe väljaandmisel juhindutakse ajakirjanduse heast tavast ja Eesti ajakirjanduse eetikakoodeksist.

  (4) Vallaleht ei ole ühegi valimisliidu ega erakonna häälekandja.

§ 2.   Vallalehe väljaandmine ja sisu

  (1) Vallaleht ilmub vähemalt kord kuus ehk 12 korda aastas.

  (2) Vallalehe ilmumise eest vastutab vallalehe toimetaja.

  (3) Vallalehes avaldatakse ametlikke teadaandeid, mis annavad vallaelanikele igapäevaeluks vajalikku infot, vallavolikogu ja -valitsuse otsuseid, valla ürituste reklaame; hallatavate asutuste uudiseid ning kaastöid.

  (4) Kaastööde esitamise tähtaeg on kajastatud valla kodulehel.

  (5) Vallaleht on vallaelanikele tasuta.

§ 3.   Vallalehe toimetaja pädevus

  (1) Vallalehe toimetajal on õigus:
  1) toimetada ja lühendada artikleid;
  2) määrata kaastööde esitamise ajad ning vorminõuded;
  3) otsustada kaastööde hilisem avaldamine või avaldamata jätmine.

  (2) Vallalehe toimetaja vastutab vallalehe eelarve ja kulutuste eest.

§ 4.   Reklaami avaldamise põhimõtted vallalehes

  (1) Kõikidel isikutel on võimalik osta vallalehte reklaampinda.

  (2) Reklaami avaldatakse vaid juhul, kui nende sisu vastab vallaelanike üldistele huvidele, on teavitava iseloomuga ning kui on piisavalt leheruumi nende avaldamiseks.

  (3) Reklaampinda on võimalik osta maksimaalselt kolmeks kuuks ette.

§ 5.   Reklaami ja kuulutuste hinnad

  (1) Reakuulutus kuni 300 tähemarki – 10 €, 1 moodul – 30 €, 2 moodulit – 50 €, 3 moodulit – 70 €, 4 moodulit – 90 €, 6 moodulit – 110 €. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

  (2) Juriidilisele isikule, kelle registrijärgne aadress või peamine tegevuskoht asub Tori vallas, rakendatakse 50% soodustust hinnakirjast, va reakuulutuste puhul.

  (3) Kuulutused ja reklaamid on tasuta:
  1) Tori vallas asuvale, tulu mitteteenivale vabaühendusele, mille tegevus on suunatud Tori valla elanikele;
  2) Tori vallavalitsuse hallatavatele asutustele;
  3) kui nende sisu on sotsiaalse suunitlusega;
  4) kui need on töökuulutused reakuulutusena.

§ 6.   Poliitilise reklaami avaldamise põhimõtted

  (1) Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste reklaami Tori vallalehes ei avaldata.

  (2) Kohalike omavalitsuste valimistel avaldatakse vahetult enne valimisi ilmuvas vallalehe numbris kohaliku piirkonna kandidaatide nimekirja või üksikkandidaadi üks põhiseisukoht.

§ 7.   Poliitilise reklaami kontrolli kolleegium

  (1) Vältimaks varjatud reklaami ilmumist vallalehes, luuakse vallalehe juurde kolleegium, kuhu kuuluvad vallalehe toimetaja, vallasekretär ja jurist.

  (2) Kolleegium koguneb vastavalt vajadusele ja vaatab üle küsimusi tekitavad reklaamid ja kaastööd.

  (3) Kolleegiumi kutsub kokku vallalehe toimetaja.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse 07.02.2019 määrus nr 2 „Tori valla lehe „Tori Valla Teataja“ väljaandmise kord“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lauri Luur
vallavanem

Siiri Jõerand
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json