Teksti suurus:

Koosa Lasteaia hoolekogu põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Peipsiääre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 3

Koosa Lasteaia hoolekogu põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 03.12.2019 nr 9

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Vara Vallavalitsuse 30.11.2012 määrus nr 3 „Koosa Lasteaia hoolekogu põhimäärus“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aleksandr Širokov
vallavanem

Marys Piller
andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json