HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Maidla Kooli arengukava kinnitamine

Maidla Kooli arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2019, 9

  Maidla Kooli arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 05.12.2019 nr 12

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2, Lüganuse Vallavolikogu 14.01.2019 määruse nr 52 „Maidla Kooli põhimäärus“ § 6 lõike 4 alusel.

  § 1.   Kinnitada Maidla Kooli arengukava 2019-2025 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Viktor Rauam
  vallavanem

  Tiina Urban
  vallasekretär

  Lisa  Maidla Kooli arengukava 2019-2025

  /otsingu_soovitused.json