Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2020, 2

Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 - 2024

Vastu võetud 30.11.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372    lg 7 alusel.

§ 1.   Vormsi valla eelarvestrateegia

  Kinnitada Vormsi valla eelarvestrateegia aastateks 2020– 2024 vastavalt lisale.

§ 2.    Rakendussätted

  (1) Vormsi Vallavolikogu 30. september 2019 määrus nr 5 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Vormsi valla eelarvestrateegia 2020-2024

/otsingu_soovitused.json