Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 - sisukord
Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.10.2021
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2020, 39

Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030

Vastu võetud 23.12.2019 nr 8
RT IV, 03.01.2020, 26
jõustumine 06.01.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.11.2020RT IV, 11.12.2020, 114.12.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning Vormsi valla põhimääruse § 591 alusel.

§ 1.   Vormsi valla arengukava aastateks 2020-2030 kinnitatakse käesoleva määruse lisana 1.

§ 2.   Vormsi valla arengukava tegevuskava kinnitatakse käesoleva määruse lisana 2.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa 1 Vormsi valla arengukava 2020-022030

Lisa 2 Tegevuskava

Lisa 3 Tegevuskava 2020-2024
[RT IV, 11.12.2020, 1 - jõust. 14.12.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json