Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Loksa linna arengukava aastani 2025

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.06.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 17

Loksa linna arengukava aastani 2025

Vastu võetud 24.09.2021 nr 8
RT IV, 01.10.2021, 5
jõustumine 04.10.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.12.2021RT IV, 11.12.2021, 614.12.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 372 lg 7, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 ja Loksa Linnavolikogu 25.04.2013 määruse nr 7 „Arengukavade ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lg 1 alusel.

§ 1.   Loksa linna arengukava aastani 2025 kinnitamine

  Loksa linna arengukava aastani 2025 kinnitatakse vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa Loksa linna arengukava aastani 2025
[RT IV, 11.12.2021, 6 - jõust. 14.12.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json