SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.12.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2022
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 22

Sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärade kinnitamine

Vastu võetud 27.06.2018 nr 14
RT IV, 03.07.2018, 7
jõustumine 06.07.2018, rakendatakse alates 01.06.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.10.2018RT IV, 07.11.2018, 3710.11.2018
16.09.2020RT IV, 22.09.2020, 125.09.2020
08.12.2021RT IV, 11.12.2021, 1914.12.2021, rakendatakse alates 01.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Narva Linnavolikogu 18.05.2017 määruse nr 8 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste rahastamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord“ § 2 lõike 3 alusel.

§ 1.   Kinnitada järgmised raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste maksumuse piirmäärad ühe lapse kohta:

  (1) lapsehoiuteenus – 7,00 eurot/tund;

  (2) isikliku abistaja teenus – 3,00 eurot/tund, mitte rohkem kui 2000,00 eurot aastas;

  (3) tugiisikuteenus lapsele – 7,00 eurot/tund;
[RT IV, 11.12.2021, 19 - jõust. 14.12.2021, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 11.12.2021, 19 - jõust. 14.12.2021, rakendatakse alates 01.01.2022]

  (5) rehabilitatsiooniteenused – mitte rohkem kui 400,00 eurot aastas:
  1) füsioterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund;
  2) tegevusterapeudi teenus – 27,00 eurot/tund ja loovterapeudi teenus – 26,00 eurot/tund;
  3) sotsiaaltöötaja teenus – 25,00 eurot/tund;
  4) eripedagoogi teenus – 26,00 eurot/tund;
  5) psühholoogi teenus – 27,00 eurot/tund;
  6) logopeedi teenus – 27,00 eurot/tund.
[RT IV, 22.09.2020, 1 - jõust. 25.09.2020]

  (6) invatransporditeenus:
  1) haridusasutusse – mitte rohkem kui 2500,00 eurot aastas;
  2) ravi- või rehabilitatsiooniasutusse – mitte rohkem kui 2000,00 eurot aastas;

  (7) eluruumi kohandamine – mitte rohkem kui 10 000,00 eurot aastas.
[RT IV, 07.11.2018, 37 - jõust. 10.11.2018]

§ 2.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 01.06.2018. a.

§ 4.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json