ElamumajandusEluruumid

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2018, 10

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Mustvee vallas

Vastu võetud 28.12.2017 nr 15

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Mustvee vallas.

  (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse:
  1) Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m2 üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta;
  2) üksinda elavate pensionäride eluruumi normpinnaks on kuni 51 m2;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) üür kuni 3 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2 eurot eluruumi normpinna 1 m2 kohta;
  4) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus ( ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill ) tsentraalse soojusvarustusega eluruumides kuni 3,33 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
  5) kütuse (puit, brikett,kivisüsi, gaas jne ) maksumus ( ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill ) individuaalmajades ja tsentraalkütteta eluruumides, kus on olemas ahi, väikekatel või pliit soojamüüriga kuni 350 eurot;
  6) elektrikütte maksumus ( ajavahemikus 1.oktoober kuni 30.aprill ) kuni 3,33 eurot eluruumi köetava normpinna 1 m2 kohta kuus;
  7) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 10 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta;
  8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 16 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  9) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 40 eurot ühe perekonna kohta kvartalis;
  10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 1 eurot 1 m2 kohta kuus;
  11) hoonekindlustuse kulu kuni 1 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) olmejäätmete veotasu kuni 3 eurot ühe elaniku kohta kuus.

  (2) Eluruumi alaliste kulude arvestamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

  (3) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvestata toimetulekutoetuse määramisel jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahenditest.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks:
  1) Avinurme Vallavolikogu 29.03.2017 määrus nr 63 „Eluasemekulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel ";
  2) Kasepää Vallavolikogu 26.02.2016 määrus nr 4 " „Toimetulekutoetuse määramiseks alalise eluruumi kulude piirmäärad";
  3) Lohusuu Vallavolikogu 14.01.2016 määrus nr 3 „Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel";
  4) Mustvee Linnavolikogu 02.03.2016 määrus nr 4 „Toimetuleku määramisel arvesse võetavate eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine";
  5) Saare Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 4 „Eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel ."

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (3) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018.

Aivar Saarela
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json