ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Elva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2018, 23

Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 09.01.2018 nr 2

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekandeseaduse § 133 lg 6 ja Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas” § 3 lg 1 ja § 104 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toimetulekutoetuse määramisel eluruumide alaliste kulude piirmäärad Elva vallas.

§ 2.   Eluruumide alaliste kulude piirmäärad

  Eluruumide alaliste kulude piirmäärad Elva vallas on järgnevad:
  1) üür kuni 5 eurot ühe ruutmeetri eest kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ühe ruutmeetri eest kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ühe ruutmeetri eest kuus;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 12 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 10 eurot kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus 15 eurot isiku kohta kuus ning kuni 10 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendi esitamise kuul ja järgnevatel kuudel piirmäära alusel kuni kuludokumendil näidatud summani;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või elektrienergia või kütuse maksumus kuni 4 eurot ruutmeetri eest kuus. Kütuse ostmisel arvestatakse toimetulekuarvestuse sisse kuludokumendi esitamise kuul ja järgnevatel kuudel piirmäära alusel kuni kuludokumendil näidatud summani;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 30 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta kuni 20 eurot kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus kuni 8 eurot iga pereliikme kohta kuus. Balloonigaasi ostmisel võib kuludokumendil kuu piirmäärast üle jääva osa hüvitada järgmistel kuudel kuni kuludokumendil näidatud summani;
  9) maamaksukulu kuni 0,25 eurot ruutmeetri eest kuus, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulu kuni 0,5 eurot ruutmeetri eest kuus;
  11) olmejäätmete veotasu kuni 7 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning iga järgneva pereliikme kohta 4 eurot kuus.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018.

Toomas Järveoja
vallavanem

Salle Ritso
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json