Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kastre Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2019, 2

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 ja § 40 lõike 2, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2 ja § 47 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lg 2 ja § 34 lg 2 ja Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Kastre vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

 (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumid asuvad:
 1) eelhääletamise päevadel aadressil Vallamaja, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond;
 2) valimispäeval aadressil Priiuse seltsimaja, Kurepalu küla, Kastre vald, Tartu maakond.

 (2) Valimisjaoskond nr 2 – hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Aabitsa tee 1, Melliste küla, Kastre vald, Tartu maakond.

 (3) Valimisjaoskond nr 3 - hääletamisruumi asukoht eelhääletamise päevadel ja valimispäeval on Tartu tn 24, Võnnu alevik, Kastre vald, Tartu maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

 (1) Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldab eelhääletamist valimisjaoskond nr 1.

 (2) Eelhääletamise päevadel korraldab lisaks eelhääletamisele ainult valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 2;
 2) valimisjaoskond nr 3.

§ 4.  Valimisjaoskond Kastre valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Kastre valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Haaslava Vallavalitsuse 12.06.2017 määrus nr 2 „Valmisjaoskondade moodustamine“;
 2) Mäksa Vallavalitsuse 09.06.2017 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 3) Võnnu Vallavalitsuse 08.06.2017 määrus nr 1 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Priit Lomp
vallavanem

Annika Pajumaa-Murov
Vallasekretär

Lisa Valimisjaoskonnad ja nende piirid