Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2019, 9

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2, lõike 4, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, lõike 4, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, lõike 4 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja lõike 4 alusel.

§ 1.  Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Võru vallas moodustatakse 6 (kuus) valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
 1) valimisjaoskond nr 1 – Palo tee 46, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond;
 2) valimisjaoskond nr 2 – Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru maakond;
 3) valimisjaoskond nr 3 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Koolimaja, Osula küla, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik, Võru vald, Võru maakond;
 4) valimisjaoskond nr 4 – Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond;
 5) valimisjaoskond nr 5 – teisel eelhääletamise päeval ja valimispäeval Võru tee 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond ning esimesel ja kolmandal eelhääletamise päeval Matussaare tee 1, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond;
 6) valimisjaoskond nr 6 - Järve tn 7, Puiga küla, Võru vald, Võru maakond.

§ 3.  Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
 1) valimisjaoskond nr 1;
 2) valimisjaoskond nr 2;
 3) valimisjaoskond nr 3;
 4) valimisjaoskond nr 4;
 5) valimisjaoskond nr 5.

§ 4.  Valimisjaoskond Võru valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Võru valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 6.

§ 5.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
 1) Võru Vallavalitsuse 27.05.2013 määrus nr 2 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 2) Vastseliina Vallavalitsuse 08.08.2013 määrus nr 3 „Vastseliina vallas valimiste korraldamiseks valimisjaoskonna moodustamine“;
 3) Sõmerpalu Vallavalitsuse 17.07.2013 määrus nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine“;
 4) Orava Vallavalitsuse 03.04.2009 määruse nr 3 „Valimisjaoskonna moodustamine“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa 1. Valimisjaoskonnad ja nende piirid