Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Kehtna valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Kehtna Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 12.01.2019, 12

Kehtna valla haldusterritooriumil valimiste korraldamiseks valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 08.01.2019 nr 1

Määrus on antud Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõigete 2 ja 4, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõigete 2 ja 4, rahvahääletuse seaduse § 17 lõigete 2 ja 4 ning Riigikogu valimise seaduse § 19 lõigete 2 ja 4 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv ja piirid

  Valimiste ja rahvahääletuse hääletamise korraldamiseks moodustatakse Kehtna valla haldusterritooriumil 5 valimisjaoskonda, mille piirid esitatakse määruse lisas.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised:
  1) valimisjaoskond nr 1 – Valtu Seltsimaja, aadressil Männiku tänav 8, Kaerepere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valimisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Valtu Seltsimajas ja kolmandal eelhääletamise päeval Ingliste Rahvaraamatukogus aadressil Kooli, Ingliste küla, Kehtna vald, Rapla maakond.
  2) valimisjaoskond nr 2 – Eidapere Rahvamaja aadressil Tallinna mnt 23b, Eidapere alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.
  3) valimisjaoskond nr 3 - Lelle Rahvaraamatukogu aadressil Viljandi mnt 46, Lelle alevik, Kehtna vald, Rapla maakond;
  4) valimisjaoskond nr 4 - Kehtna Klubi aadressil Lasteaia tänav 5a, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond. Valmisjaoskonna asukoht eelhääletamise esimesel ja teisel päeval ning valimispäeval on Kehtna Klubis ja kolmandal eelhääletamise päeval Keava Rahvaraamatukogus aadressil Kooli tänav 1 a, Keava alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.
  5) valimisjaoskond nr 5 - Järvakandi Kultuurihall, 1.Mai tänav, Järvakandi alev, Kehtna vald, Rapla maakond- Järvakandi alev.

§ 3.   Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda

  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad eelhääletamist:
  1) valimisjaoskond nr 4;
  2) valimisjaoskond nr 5.

§ 4.   Valimisjaoskond Kehtna valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele

  Valijad, kelle elukohaandmed on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kehtna valla täpsusega, hääletavad valimisjaoskonnas nr 4 -Kehtna Klubi, aadressil Lasteaia tänav 5a, Kehtna alevik, Kehtna vald, Rapla maakond.

§ 5.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kehtna Vallavalitsuse 13.06.2017 määrus nr 4 „Valimisjaoskondade moodustamine“ ja Järvakandi Vallavalitsuse 13.06.2017 määrus nr 5 „Valimisjaoskondade moodustamine“.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avalikustamist.

Indrek Kullam
Vallavanem

Maire Pettai
Vallasekretär

Lisa Kehtna valla valimisjaoskonnad

/otsingu_soovitused.json